Neutralon algemiddel

kr 3.200 inkl. mva

Spann á 25 liter

Kategori:

Beskrivelse

Algemiddel. Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde tagoverflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det koncentrerede produkt må ikke tømmes direkte i kloakafløb. Vaskevand og overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg. Afdæk jord omkring det behandlede hus ved spraypåføring for at forhindre væsken i at nå jordoverfladen.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.